Porady dla deweloperów

Certyfikat Dewelopera

0

Przed wyborem firmy deweloperskiej zazwyczaj szuka się w internecie opinii o niej, sprawdza w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców. Jest jednak inny, mniej popularny, a często nawet nieznany sposób weryfikacji – Certyfikat Dewelopera, który jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży.

Pierwsza taka rekomendacja została nadana w 1999 roku przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) i od tego czasu przyznawana jest deweloperom wyróżniającym się wiedzą, doświadczeniem i jakością pracy. Celem ustanowienia certyfikatu była troska o rozwój polskiego rynku budowlanego opartego na rzetelności, fachowości i wiarygodności, a także, jak czytamy na stronie PZPB, potrzeba uregulowania dynamicznie rozwijającego się w tamtym czasie rynku deweloperskiego.

deweloper

Warunki przyznania Certyfikatu Dewelopera

O certyfikat ubiegać się może przedsiębiorca, który spełnia szereg warunków określonych przez Związek. Przede wszystkim powinien działać na rynku nieruchomości od co najmniej trzech lat, a w historii przeprowadzonych inwestycji posiadać minimum trzy budynki wielorodzinne lub dwadzieścia domów jednorodzinnych. Ponadto sytuacja finansowa dewelopera musi być dobra i nie budzić obaw co do jego ewentualnej niewypłacalności. Nad przyznaniem wyróżnienia debatuje Kolegium, w skład którego wchodzą specjaliści z branż budowlanej, bankowej oraz finansowej. Kryteriami wyboru są pozycja rynkowa, rzetelność budowlana, kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jakość oferty mieszkaniowej, gwarancje finansowe udzielane klientowi i bezpieczeństwo prawne potencjalnych nabywców.

Obowiązki certyfikowanego dewelopera

Na deweloperze, który certyfikat otrzymał, spoczywają niemałe obowiązki, w tym w szczególności utrzymanie sposobu prowadzenia firmy na tym samym, wysokim poziomie. Deweloper podlega kontroli Związku, podczas której sprawdzane są jego działania, stale monitorowana jest kondycja finansowa i jakość inwestycji.

Wyróżnienie przyznawane jest na dwa lata. Po upływie tego okresu każdy deweloper musi ponownie się o niego ubiegać, raz jeszcze przechodząc całą procedurę. Jeśli jednak w tym czasie kondycja przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu, ważność certyfikatu może nie zostać przedłużona. Gdyby do takiej sytuacji doszło jeszcze przed upływem dwuletniego terminu, Certyfikat może zostać zawieszony, lub nawet cofnięty, a o fakcie tym informuje się za pośrednictwem mediów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *