Sprzedaż nieruchomości, Wiadomości i statystyki

Kodeks Dobrych Praktyk

0

Polski Związek Firm Deweloperskich przygotował Kodeks Dobrych Praktyk, którego celem jest unormowanie zasad współpracy między deweloperami a klientami oraz podniesienie standardów na rynku usług deweloperskich. Kodeks określa prawa i obowiązki zarówno deweloperów, jak i klientów na wszystkich etapach inwestycji budowlanej.

Początek inwestycji

Jeśli chodzi o obowiązki deweloperów, na początku inwestycji powinni oni przedstawić klientom wszelkie informacje na jej temat, a także projekt umowy. Ważne jest przystępne sformułowanie umowy oraz podanie w niej wszystkich niezbędnych informacji, które kodeks szczegółowo wymienia.

Z kolei klient na tym etapie powinien rozpoznać rynek usług deweloperskich i wybrać oferty, które odpowiadają jego potrzebom oraz sprawdzić interesujące go firmy pod kątem doświadczenia. Powinien również upewnić się, czy ma wystarczające środki na zakup nieruchomości. Ważne jest także dokładne zapoznanie się z umową i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

umowa dewoloper

W trakcie budowy

Deweloper powinien utrzymywać kontakt z klientem, informując go o postępach prac i o okolicznościach, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminu realizacji. Powinien też uprzedzać klienta o ewentualnych dodatkowych kosztach i zmianach, zwłaszcza jeśli miałyby one wpłynąć na cenę lokalu.

Klient powinien wyjaśniać wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia co do inwestycji oraz informować dewelopera na piśmie o ewentualnych zmianach. Musi także pilnować, by płatności były dokonywane terminowo i zgodnie z umową.

Zakończenie inwestycji

Deweloper musi oczywiście przekazać klientowi lokal; jeśli ma to być lokal w standardzie „pod klucz”, musi on być gotowy do zamieszkania. Deweloper ma obowiązek pozostawić teren inwestycji w stanie uporządkowanym i zagospodarowanym. Musi też dokładnie ustalić z klientem kwestie dotyczące zgłaszania usterek oraz czas ich usunięcia po okresie gwarancji lub rękojmi. Informuje także klienta o zasadach dotyczących eksploatacji i prac konserwacyjnych. Organizuje także sprawy związane z zarządzaniem nieruchomością i pomaga w stworzeniu wspólnoty mieszkaniowej.

Klient dokonuje odbioru mieszkania i podpisuje umowę notarialną. Jeśli ma jakieś zastrzeżenia, przekazuje je deweloperowi na piśmie. Musi też oczywiście dbać o lokal i części wspólne budynku, a także pokrywać wyznaczone koszty eksploatacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *