Porady dla deweloperów

Polski Związek Firm Deweloperskich

0

Polski Związek Firm Deweloperskich w Polsce został utworzony w 2002 roku. Jego powstanie miało na celu zrzeszenie firm deweloperskich inwestujących na polskim rynku budownictwa mieszkaniowego. Podstawową działalnością i celem, w jakim został powołany, jest ochrona dobrego wizerunku branży budowlanej, określenie i przestrzeganie najwyższych norm jakości i standardów przez firmy zrzeszone.

PZFD jest członkiem Europejskiego Związku Deweloperów. Dzięki temu ma możliwość aktywnego działania na forum europejskim w sprawach dotyczących przepisów i regulacji związanych z budownictwem mieszkaniowym.

 

business, eco, real estate and office concept - businessman and

 

Znaczenie i pozycja Polskiego Związku Firm Deweloperskich jest coraz silniejsza, sukcesywnie zwiększa się też liczba jego członków. W związku z tym ich zdanie oraz opinie dotyczące planowanych zmian w regulacjach prawa budowlanego mają coraz większe znaczenie. W zeszłym roku PZFD zabrało głos aż w 23 procesach legislacyjnych, podczas których przekazało wiele cennych uwag ustawodawcom. Między innymi dzięki takim działaniom oraz współdziałaniu z UECP, możliwe było odroczenie wprowadzenia 22% stawki VAT na mieszkania do 2008 roku. Opóźnione w tamtym okresie wprowadzenie takich przepisów przyczyniło się do tego, że polski rynek budownictwa mieszkalnego nie popadł w głęboki kryzys i rynek mieszkaniowy nie uległ załamaniu.

Zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2011 roku Statutem PZFD, do jego głównych celów należy między innymi:

  • wspieranie i reprezentowanie deweloperów wobec organów władzy i administracji państwowej,
  • wydawanie opinii oraz czynny udział w dyskusjach w sprawach planowanych zmian w przepisach w prawie o budownictwie mieszkaniowym,
  • związek zatrudnia również wielu ekspertów i doradców, którzy na podstawie opracowanych przez siebie analiz i raportów badają kondycję polskiego rynku nieruchomości,
  • tworzone są również prognozy, określane słabe i mocne strony rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Wszystkie te informacje przekazywane są zarówno władzom, jak i opinii publicznej, a wszystko po to, by wypracować odpowiednie przepisy i regulacje. Głównym celem Związku jest bowiem likwidacja barier, szczególnie w postaci luk prawnych lub ich zawiłości, które uniemożliwiają rozwój rynku mieszkaniowego. Wszystkie działania sprowadzają się zatem do zminimalizowania wszechobecnej biurokracji, uproszczenia przepisów prawa gospodarczego i administracyjnego oraz zachowanie preferencyjnego opodatkowania branży. Każde z tych założeń ma na celu rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce, zwiększenie liczby wydawanych pozwoleń na budowę, a co za tym idzie ułatwienie dostępu każdej rodzinie do posiadania własnego mieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *