Wiadomości i statystyki

Problemy branży deweloperskiej

0

Deweloperzy skarżą się na wiele uwarunkowań i przepisów, które znacznie ograniczają ich możliwości i chcą szybkich zmian w prawie działających na ich korzyść.

Biurokracja, biurokracja…

Deweloperzy mają zastrzeżenia między innymi  do rozbudowanej biurokracji organów administracyjnych, do czasu oczekiwania na wszelkie decyzje i pozwolenia wydawane przez urzędy, jak również skomplikowany stan prawny gruntów. Uproszczenie wszelkich postępowań administracyjnych, procedur budowlanych i decyzji środowiskowych przyczyniłoby się do spadku cen nieruchomości.

umowa dewoloper

Główne postulaty branży deweloperskiej to: ograniczenie biurokracji, zapewnienie terenów pod nowe budownictwo, objęcie REIT-ami nieruchomości komercyjnych (w ostatniej propozycji rządu jest mowa wyłącznie o REIT-ach mieszkaniowych),  stabilizacja sytuacji podatkowej, utworzenie nowego programu wspierającego zakup pierwszego mieszkania.

Według deweloperów na dalszym braku regulacji kwestii REIT-ów stracą wszyscy: polscy inwestorzy, rynek kapitałowy i rynek pracy. Usystematyzowanie systemu podatkowego jest również priorytetową kwestią. Eksperci branżowi uważają, iż wiele kontrowersyjnych kontroli, dotyczących np. kwalifikacji podatkowej obrotu nieruchomościami, źle wpłynęło na branżę i niestety zniechęciło wielu inwestorów zagranicznych. Poza tym spora część transakcji zaplanowanych do realizacji na rynku nieruchomości komercyjnych nie została sfinalizowana właśnie z powodu ryzyka podatkowego.

Banki i podatki

Branża może dotkliwie odczuć również wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, planowane już od początku 2018 roku. To dość duże obciążenie, które może się niekorzystnie odbić na branży. O co chodzi? Na wszystkie zarówno nowe, jak i gruntownie zmodernizowane obiekty, które nie zostały jeszcze wynajęte w 100 % proc., a przez to nie osiągnęły pełnych możliwości uzyskiwania dochodu, będzie nałożony nowy podatek dochodowy.  W praktyce wygląda to tak, że zanim pojawi się zysk z nieruchomości, trzeba będzie ponieść jeszcze wyższe nakłady. Wiadomo, że inwestycje trwają wiele lat i wymagają wielomilionowych nakładów. Teraz zysk może pojawić się jeszcze później.

Deweloperzy nie są również zadowoleni ze współpracy z bankami, uważają bowiem, iż w branży nieruchomości komercyjnych aktualnie są bardzo wysokie wymagania kredytowe banków. Przy staraniach o uzyskanie kredytu bankowego od polskich spółek banki wymagają minimum 35 proc. wkładu własnego. Tak duża kwota znacznie utrudnia konkurowanie z podmiotami zagranicznymi.

Długi czas pozyskiwania pozwoleń na budowę to ostatnia bolączka branży. Dziś proces ten trwa minimum rok, a zdarza się również, że na pozwolenie trzeba czekać nawet do trzech lat od zakupu gruntu. Wiąże się to z ty, że inwestorzy kupując grunty, lokują pieniądze, które podczas całego procesu „nie pracują”. Im dłużej to trwa, tym gorzej, bowiem w tym czasie firmy mają ograniczone możliwości prowadzenia na swoim terenie normalnej działalności biznesowej. Usprawnienie procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę znacznie ułatwiłoby działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *