Aspekty prawne, Ustawa deweloperska

Przepisy dotyczące rynku mieszkaniowego – możliwe zmiany

0

Rok 2018 może przynieść kilka istotnych zmian w przepisach związanych z rynkiem mieszkaniowym. Ich daty wejścia w życie nie są jeszcze określone, gdyż pewne kwestie są nadal przedmiotem sporów.

Ważną ustawą ma być kodeks urbanistyczno-budowlany. Prace nad jego projektem nadal trwają, a wersja opublikowana pod koniec listopada 2017 r. nie jest jeszcze uznawana za ostateczną. Obecnie jeszcze nie wiadomo, kiedy kodeks wejdzie w życie, ale zakłada się, że niektóre z jego przepisów zaczną obowiązywać jeszcze w 2018 r.

eskay lim/bigstockphoto.com

Kodeks ma m.in. upraszczać formalności związane z budową. Wystarczające będzie uzyskanie jednej zgody starosty, prezydenta miasta lub wojewody zamiast dotychczasowych kilku decyzji administracyjnych. Wydawanie warunków zabudowy ma zostać ograniczone do użytkownika wieczystego lub właściciela. Dokument będzie ważny przez trzy lata, a nie, jak dotychczas, bezterminowo.

Od pewnego czasu powraca pomysł likwidacji otwartych rachunków powierniczych bez gwarancji bankowej i ubezpieczenia. Gdyby znowelizowano ustawę pod tym kątem, lepiej chroniłaby ona prawa nabywców w przypadku upadłości dewelopera. Rachunki otwarte zapewniają bieżące finansowanie przedsięwzięcia na poszczególnych jego etapach, podczas gdy w przypadku rachunków zamkniętych deweloper otrzymuje jednorazowo wszystkie środki dopiero po przeniesieniu prawa własności na nabywcę. Większość deweloperów korzysta z rachunków pierwszego typu, gdyż przeważnie nie mają oni możliwości prowadzenia inwestycji tylko z własnych środków. Przeciwnicy likwidacji podkreślają też, że deweloper nie może wypłacić środków z rachunku otwartego w dowolnym momencie, lecz dopiero po realizacji określonego etapu inwestycji. W związku z tym, nawet jeśli dojdzie do upadłości, wpłacone środki można odzyskać, gdyż wybudowana już część inwestycji ma określoną wartość.

Projekt ma wprowadzić także inne zmiany w ustawie deweloperskiej, w tym uregulowanie kwestii umów rezerwacyjnych. Według planowanego zapisu deweloper ma się zobowiązać do wyłączenia określonego lokalu bądź domu ze swojej oferty na pewien czas. W zamian klient ureguluje opłatę rezerwacyjną w wysokości 1 proc. ceny nabycia. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy deweloperskiej, kwota ta zostanie zaliczona na poczet ceny lokalu bądź domu. Jeśli umowa nie zostanie zawarta, pieniądze zostaną zwrócone klientowi. Jeśli do zawarcia nie dojdzie z winy dewelopera, będzie on musiał zwrócić podwójną wartość tej opłaty.

Inną zmianą miałaby być ochrona nabycia nie tylko lokalu mieszkalnego, lecz także miejsca w garażu podziemnym, boksu rowerowego i udziału w działce, na której znajduje się osiedlowa ulica. Mają one być uwzględniane w jednej umowie deweloperskiej, a nie w osobnych dokumentach. Poza tym ustawa deweloperska miałaby obejmować także nabywców gotowych mieszkań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *