Wiadomości i statystyki

Rada Mieszkalnictwa

0

Premier Mateusz Morawiecki 29 stycznia powołał Radę Mieszkalnictwa. Jej głównym celem jest usprawnienie realizacji inwestycji w ramach kluczowego rządowego programu Mieszkanie Plus.

W skład rady wchodzi sześciu ministrów: minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. W jej składzie jest także Premier Morawiecki oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji i prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz, który jest członkiem rady i jednocześnie koordynatorem jej pracy. Przewodniczącym rady jest Premier.

Phushutter/bigstockphoto.com

Głównymi zadaniami rady są „opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych”, „monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów” oraz „przyspieszenie procedur administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych, zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenia podaży mieszkań”

Zadaniem rady jest także inicjowanie i koordynowanie, a także kontrolowanie trwających prac analitycznych, koncepcyjnych oraz wdrażanie nowych pomysłów zgodnie z polityką mieszkaniowej Rady Ministrów. Nowy organ ma stać na straży obywateli i dopilnować, by „pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących”.

Udział w pracach Rady jest nieodpłatny. Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Rady Mieszkalnictwa ma zapewniać Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 30 stycznia 2018 roku. Efekty działania Rady Mieszkalnictwa będziemy oceniać dopiero po jakimś czasie.

Na pierwszym posiedzeniu Rady podano, że zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, nadzór nad obszarem budownictwa zostanie powierzony Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju. Ustalono także, że ministerstwo będzie sprawować ma nadzór nad Krajowym Zasobem Nieruchomości do czasu jego przejęcia przez KPRM. W komunikacie z posiedzenia podano, że „Forma prawna Krajowego Zasobu Nieruchomości zostanie dostosowana do aktualnych celów programu Mieszkanie+. Trzonem programu pozostaną inwestycje mieszkaniowe realizowane przez BGK Nieruchomości S.A. Spółka ta ma aktualnie w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. mieszkań jest już w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 3 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *