Nowe mieszkania, Rynek pierwotny

Rynek deweloperski w Polsce wschodniej

0

Mówiąc o prężnie rozwijającym się rynku deweloperskim, licznie prowadzonych inwestycjach i wielu sprzedanych nieruchomościach, ma się na myśli przede wszystkim Warszawę oraz inne metropolie – Katowice, Trójmiasto, Poznań, Kraków, Łódź czy Wrocław. Tutaj koncentruje się niemal ¾ ofert deweloperów. Tymczasem wschodnia część kraju jest lokalizacją coraz częściej wybieraną przez deweloperów.


Olsztyn, Lublin, Rzeszów i Białystok to prężnie rozwijające się miasta ściany wschodniej, których potencjał zaczynają doceniać firmy deweloperskie. Są to lokalizacje zupełnie odmienne od wyżej wskazanych metropolii. Żadne z tych miast nie należy do czołówki pod względem wielkości i liczby mieszkańców. Ta część kraju charakteryzuje się ponadto niższym stopniem zurbanizowania oraz mniejszymi zarobkami, a wiele młodych osób wyjeżdża stąd za pracą do innych miast lub za granicę. Są to jednak największe rynki ściany wschodniej, na których zaobserwować można wzrost aktywności inwestycyjnej w długim okresie. Odzwierciedleniem tego jest liczba mieszkań oddanych do użytku przez deweloperów.

SNR/bigstockphoto.com

Aktywność tę widać szczególnie w Rzeszowie, w którym nawet w latach 2005–2008, czyli w okresie boomu budowlanego, liczba mieszkań deweloperskich oddawanych do użytku nie przekraczała 200 w ciąg roku, i dotyczyło to praktycznie całej minionej dekady. Od grudnia zeszłego roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, firmy deweloperskie zbudowały w tym mieście ponad 1800 mieszkań.
Podobnie sytuacja wygląda w Białymstoku. Widać to w porównaniu roku 2005, kiedy to do użytku oddano trochę ponad 500 mieszkań, z rokiem 2015, w którym liczba ta osiągnęła 1800 lokali. Olsztyn natomiast wypada w tym zestawieniu nieco gorzej. Tutaj w latach 2013–2016 zauważono spadek liczby mieszkań oddawanych do użytku, co może sugerować pogorszenie jego atrakcyjności inwestycyjnej.
Powyższe przykłady pokazują, że liczące poniżej 200 000 mieszkańców miasta, również mogą być atrakcyjne dla inwestorów – szczególnie jeśli cechują się one wysokim tempem rozwoju gospodarczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *