Aspekty prawne, Ustawa deweloperska

Skarga deweloperów na planowane zmiany przepisów

0

Polski Związek Firm Deweloperskich nie zgadza się na zlikwidowanie otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia. Do premiera została już skierowana nawet oficjalna skarga na prezesa UOKiK. Dotyczy ona propozycji urzędu, której celem jest eliminacja z rynku rachunków tego rodzaju.

Związek liczy, że jeszcze uda się zablokować prace nad zmianami przepisów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zamierza jednak ugiąć się przed deweloperami. Jak na razie więc prace nad projektem likwidującym otwarte rachunki bez zabezpieczenia trwają. Mowa o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a więc po popularnej ustawie deweloperskiej.

Deweloperzy są zdania, że zlikwidowanie otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia zamknie drogę firmom nowym i spowoduje bankructwo małych deweloperów. Na rynku pozostaną jedynie duzi deweloperzy, którzy posiłkują się kapitałem zagranicznym. Tymczasem obowiązkiem państwa ma być zapewnienie odpowiednich ram prawnych w celu zachowania konkurencji. PZFD uważa, że UOKiK o tym zapomina. Posiłkuje się przy tym najnowszym raportem REAS. Wynika z niego, że w ubiegłym roku banki na finansowanie budownictwa mieszkaniowego przeznaczyły 6,2 mld zł. W sytuacji, gdy deweloperzy nie będą mogli korzystać z otwartych rachunków, aby utrzymać aktualny poziom sprzedaży, banki na finansowanie inwestycji będą musiały przeznaczyć aż 72 mld zł. To kilkukrotny wzrost zaangażowania sektora bankowego w branżę deweloperską. W praktyce jest to mało realne. Deweloperzy uważają, że UOKiK nie ma żadnych argumentów, które przemawiałyby za zmianą obecnych przepisów. Straszy jedynie, że otwarty rachunek bez zabezpieczenia nie stanowi skutecznej ochrony kupujących mieszkania i domy jednorodzinne.

Prezes UOKiK cały czas broni swojego zdania. Zwraca uwagę na fakt, że ochrona konsumentów na rynku usług deweloperskich powinna być taka sama jak w pozostałych sektorach. Zdaniem Marka Niechciała Polacy są obecnie lepiej zabezpieczeni, gdy wyjeżdżają na wakacje niż gdy kupują dom czy mieszkanie. Powodem są stosowane powszechnie przez deweloperów otwarte rachunki. Nie zabezpieczają one interesów kupujących w sytuacji, gdy deweloper ogłosi upadłość. Obecnie to konsument, a nie deweloper ponosi ryzyko, że budowa nie zostanie ukończona. W skrajnych przypadkach może pozostać bez mieszkania, ale z dużym kredytem do spłacenia. Dlatego UOKiK chce zmienić ustawę deweloperską i zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdaje sobie sprawę z tego, że przedstawione przez niego propozycje nie podobają się deweloperom, ale uważa, że w przypadku tej branży najważniejsze powinno być bezpieczeństwo klientów, którzy na zakup mieszkania czy domu jednorodzinnego wydają niekiedy zbierane przez długie lata oszczędności. Dlatego jeśli deweloper nie może zapewnić swoim klientom odpowiedniej ochrony, to nie powinien w takim wypadku w ogóle budować mieszkań i domów jednorodzinnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *