Aspekty prawne

Umowa rezerwacyjna – na co uważać?

0

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej, czyli głównej umowy dotyczącej zakupu nieruchomości, możemy podpisać umowę przedwstępną lub umowę rezerwacyjną. Umowa rezerwacyjna nie jest określona w przepisach, toteż jej nazwa i zapisy są kwestią umowną między stronami. Należy jednak zwracać uwagę, by nie znalazły się w niej zapisy działające na szkodę kupującego, czyli tzw. klauzule niedozwolone.

Umowa rezerwacyjna jest rodzajem umowy przedwstępnej, którą zawiera się z deweloperem przed podpisaniem umowy deweloperskiej i aktu notarialnego przenoszącego na kupującego własność nieruchomości. Umowa taka określa prawa i obowiązki stron, które wcześniej między sobą uzgodnią.  Główną funkcją takiej umowy jest zagwarantowanie kupującemu, że w określonym terminie będzie mógł nabyć nieruchomość za ustaloną cenę. Jest to więc sposób na zarezerwowanie mieszkania lub domu, którego zakupem jesteśmy zainteresowani.

Bernie123/bigstockphoto.com

Umowa rezerwacyjna nie występuje w ustawie deweloperskiej, lecz nie ma przeciwwskazań, by ją zawrzeć. Ale to deweloper ustala czas obowiązywania takiej umowy – z reguły wynosi on kilka tygodni. Oznacza to, że jeśli po upływie określonego w umowie terminu kupujący nie sfinalizuje zakupu, ponieważ na przykład nie dokończy procedury kredytowej, wtedy zarezerwowane przez niego mieszkania deweloper może sprzedać komuś innemu.

Jednakże umowa taka jest jednostronnym oświadczeniem kupującego, że w określonym czasie kupi dane mieszkanie. Deweloper natomiast zobowiązuje się do tymczasowego wyłączenia z oferty sprzedaży tej konkretnej nieruchomości. Jeśli do podpisania umowy deweloperskiej nie dojdzie, pojawiają się komplikacje, głównie dlatego, że umowa rezerwacyjna nie jest opisana w żadnych przepisach, więc w tym zakresie obowiązuje zasada swobody umów między stronami.

Deweloper z reguły żąda bowiem zapłaty przez kupującego określonej kwoty pieniędzy, która jest albo zadatkiem, albo zaliczką. Warto poznać różnice miedzy tymi dwiema formami zabezpieczenia zakupu oraz dokładnie przeczytać w umowie, która z nich jest w danym przypadku zastosowana. Może się bowiem okazać, że jeśli do zakupu nie dojdzie, kupujący nie otrzyma zwrotu uiszczonej kwoty. Dlatego treść takiej umowy warto skonsultować z prawnikiem, by uniknąć innych zapisów na niekorzyść kupującego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, pola wymagane są oznaczone *